REMONT SKOCZNI W ZAKOPANEM

Nazwa: Budowa budynku zamieszkania zbiorowego
Adres: Zakopane
Data realizacji: 2019 – teraz

DOSTAWA STALI PREFABRYKOWANEJ ORAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH