• - PROJEKTY BUDOWLANE

  • - ADAPTACJA PROJEKTÓW TYPOWYCH
  • - PROJEKTY WYKONAWCZE

  • - EKSPERTYZY I OPINIE TECHNICZNE

  • - NADZÓR BUDOWLANY

  • - NADZÓR INWESTORSKI

  • - KOSZTORYSOWANIE

  • - ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

  • - WYDRUKI, KSERO, SKAN: A4 – A0+ (MONO I KOLOR)

   - ZAKŁAD PREFEBRYKACJI ZBROJENIA   - w ofercie przygotowanie zbrojenia na budowę w zakresie srednic 6-40 mm. W przypadku domów
   jednorodzinnych przygotowanie strzemion na budowę w cenie stali zbrojeniowej !!

                                                                        - handel stalą zbrojeniową ( pręty żebrowane i gładkie )

                                                                        - handel stalą konstrukcyjną ( wyroby hutnicze )

                                                                        - akcesoria zbrojarskie ( dystanse, żabki do szalunków, drut żarzony itd )