Konstrukcja stalowa dachu restauracji "WATRA"

Temat: Przebudowa, rozbudowa usługowego parteru budynku "WATRA"  

Lokalizacja Zakopane

Projekt budowlany, wykonawczy i nadzór inwestorski.  Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dachu.
Prefabrykacja stali zbrojeniowej na budowę. 

Data: 2014