Urząd Gminy Kościelisko

Temat: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY URZĘDU GMINY KOŚCIELISKO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Lokalizacja: KOŚCIELISKO

Data: 2015

Projekt architektoniczno – budowlany i konstrukcyjno - budowlany