Przebudowa budynków na stajnie dla koni

Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 24 I 28 NA STAJNIE DLA KONI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W WARSZAWIE

Lokalizacja: Warszawa

Rok: 2013

Część architektoniczna opracowana przez: Pracownię projektowa F-11 w Krakowie

BUDYNEK NR 24

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 24  NA STAJNIE DLA KONI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W WARSZAWIE

Budynek z lat 1850,znajdujący sie w strefie konserwatora zabytków, 
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji dachu w technologi drewnianej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów budynku, wykonanie fundamentów pod nowo projektowany układ pomieszczeń budynku. Wzmocnienie istniejacych scian i fundamentów zewnętrznych.
Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego poprzedza ekspertyza stanu technicznego budynku.

BUDYNEK NR 28

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 28  NA STAJNIE DLA KONI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W WARSZAWIE

Budynek z lat 1830, wpisany w rejestr zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.
Pierwszy etap projektu odtworzenia obiektu opracowany przez IKA Projekt Sp. z o.o.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oraz wykonawczy na wykonanie fundamentów pod nowoprojektowany układ pomieszczeń, wykonanie wzmocnień fundamentów scian zewnętrznych, wykonanie scian boksów dla koni oraz przebic w istniejących scianach.