Trybuny sportowe boiska piłkarskiego w Lipnicy Wielkiej

Temat: Budowa trybun sportowych boiska piłkarskiego

Lokalizacja Lipnica Wielka

Projekt budowlany i wykonawczy

Część architektoniczna i wizualizacje opracowane przez: IMPRESSIO