Centrum rekreacji i wypoczynku Hawrań w Jurgowie

WYCIĄG NARCIARSKI

Temat: Kolej krzesełkowa wyciągu narciarskiego

Lokalizacja: Jurgów

Data: 2012

Projekt wykonawczy

Część architektoniczna opracowana przez: DOMPROJEKT

RESTAURACJA

Temat: Rozbudowa budynku socjalno - administracyjnego o część usługowo - gastronomiczną

Lokalizacja: Jurgów

Data: 2011

Projekt konstrukcyjno - budowlany

Część architektoniczna opracowana przez: DOMPROJEKT