Galeria Orawska w Jabłonce

Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalny jednorodzinny z lokalem użytkowym i garażem

Lokalizacja: Jabłonka

Data: 2011

Projekt architektoniczno – budowlany, konstrukcyjno - budowlany

Część architektoniczna opracowana przez: KBI PROJEKT