Rozbudowa restauracji "WATRA"

Temat: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA USŁUGOWEGO PARTERU BUDYNKU „WATRA”. BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PŁD.-ZACH. DO CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU

Lokalizacja Zakopane

Projekt budowlany, wykonawczy i nadzór inwestorski.  Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dachu

Data: 2014