Budynek usługowy Watra w Zakopanem

Przedmiot ekspertyzy:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa usługowego parteru budynku "Watra". Celem opracowania jest określenie stanu technicznego istniejących elementów budowlano-konstrukcyjnych jak też określenie możliwości wykorzystania istniejących i pozostających elementów dla funkcji wynikającej z docelowego sposobu użytkowania a związanego z projektowaną rozbudową, z równoczesnym wskazaniem zaleceń umożliwiających bezpieczną eksploatację obiektu

Lokalizacja: Zakopane, ul. Zamoyskiego

Data: 2012

Ekspertyza techniczna

Część architektoniczna opracowana przez: KORN & SZLACHTOWSKI & SZATKO