Budynek handlowo – usługowy Euroterm w Przemyślu

Przedmiot ekspertyzy:

Ekspertyza stanu technicznego budynku w którym projektowana jest nadbudowa budynku handlowo - usługowego. Celem opracowania jest określenie stanu technicznego istniejących elementów budowlano-konstrukcyjnych jak też określenie możliwości wykorzystania istniejących i pozostających elementów dla funkcji wynikającej z docelowego sposobu użytkowania a związanego z projektowaną nadbudową dla celów usługowo - handlowych

Lokalizacja: Przemyśl, ul. Stefana Batorego

Data: 2011

Ekspertyza techniczna

Część architektoniczna i wizualizacje opracowane przez: KORN & SZLACHTOWSKI & SZATKO