Szkoła w Zawadce

Przedmiot ekspertyzy:

Ekspertyza stanu technicznego budynku szkoły, przeznaczonego do remontu. Celem opracowania jest określenie stanu technicznego istniejących elementów budowlano-konstrukcyjnych jak też określenie możliwości wykorzystania istniejących i pozostających elementów dla funkcji wynikającej z docelowego sposobu użytkowania a związanego z projektowaną rozbudową, dla celów – usługowych, z równoczesnym wskazaniem zaleceń umożliwiających bezpieczną eksploatację obiektu

Lokalizacja: Zawadka

Data: 2010

Ekspertyza techniczna

Część architektoniczna opracowana przez: KBI PROJEKT