Stacja Paliw wraz z budynkiem usługowo – handlowym w Suchem

Temat: Budowa stacji paliw płynnych wraz z budynkami usługowo-handlowymi

Lokalizacja: Suche

Data: 2011

Projekt: konstrukcyjno - budowlany Część architektoniczna opracowana przez: ARCHIPROJEKT