Budynek mieszkalny wielorodzinny w Zakopanem

Temat: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: Zakopane, ul. Droga do Olczy

Data: 2011

Projekt konstrukcyjno – budowlany, projekt wykonawczy Projekt architektoniczno-budowlany i wizualizacje wykonane przez: KORN & SZLACHTOWSKI & SZATKO