Budynek rekolekcyjny Dom Orłów

Przedmiot ekspertyzy:

Ekspertyza stanu technicznego budynku domu rekolekcyjnego, przeznaczonego do remontu. Celem opracowania jest określenie stanu technicznego istniejących elementów budowlano-konstrukcyjnych jak też określenie możliwości wykorzystania istniejących i pozostających elementów dla funkcji wynikającej z docelowego sposobu użytkowania a związanego z projektowaną rozbudową, dla celów – usługowych, z równoczesnym wskazaniem zaleceń umożliwiających bezpieczną eksploatację obiektu

Lokalizacja: Poronin Suche

Data: 2012

Ekspertyza techniczna

Część architektoniczna i wizualizacje opracowane przez: KBI PROJEKT