Budynek mieszkalny w Nowym Targu

Przedmiot ekspertyzy:

Ekspertyza stanu technicznego budynku w którym projektuje się przebudowę, nadbudowę wraz ze zmianą geometrii dachu i zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytk. na cele mieszkalne w istniejącym budynku mieszkalnym. Celem opracowania jest określenie stanu technicznego istniejących elementów budowlano-konstrukcyjnych jak też określenie możliwości wykorzystania istniejących i pozostających elementów dla funkcji wynikającej z docelowego sposobu użytkowania a związanego z projektowaną rozbudową, przebudową i nadbudową dla celów mieszkalnych z równoczesnym wskazaniem zaleceń umożliwiających bezpieczną eksploatację obiektu

Lokalizacja: Nowy Targ, ul. Kasprowicza

Data: 2012

Ekspertyza techniczna

Część architektoniczna i wizualizacje opracowane przez: IMPRESSIO