Hotel Dębina w Żywcu

Przedmiot ekspertyzy:

Ekspertyza stanu technicznego budynku w którym projektuje się rozbudowę obiektu hotelowego. Celem opracowania jest określenie stanu technicznego istniejących elementów budowlano-konstrukcyjnych jak też określenie możliwości wykorzystania istniejących i pozostających elementów dla funkcji wynikającej z docelowego sposobu użytkowania a związanego z projektowaną rozbudową, dla celów – usługowych, z równoczesnym wskazaniem zaleceń umożliwiających bezpieczną eksploatację obiektu

Lokalizacja: Żywiec, ul. Kopernika

Data: 2011

Ekspertyza techniczna

Część architektoniczna i wizualizacje opracowane przez: PLANAR STUDIO