Budynek usługowo – gospodarczy w Nowym Targu

Przedmiot ekspertyzy:

Ekspertyza stanu technicznego budynku w którym projektowana jest nadbudowa budynku handlowo - usługowego. Celem opracowania jest określenie stanu technicznego istniejących elementów budowlano-konstrukcyjnych jak też określenie możliwości wykorzystania istniejących i pozostających elementów dla funkcji wynikającej z docelowego sposobu użytkowania a związanego z projektowaną nadbudową dla celów usługowo - handlowych

Lokalizacja: Nowy Targ, ul. Ludźmierska

Data: 2011

Ekspertyza techniczna:

Ekspertyza stanu technicznego budynku usługowo – gospodarczego. Celem opracowania jest określenie stanu technicznego istniejących elementów budowlano – konstrukcyjnych dla funkcji wynikającej z dotychczasowego i docelowego sposobu użytkowania z równoczesnym wskazaniem zaleceń umożliwiających bezpieczną eksploatację obiektu

Część architektoniczna opracowana przez: BMF