Budynek pensjonatowy Orawski Dwór w Zubrzycy Górnej

Temat: Rozbudowa budynku pensjonatowego o część rekreacyjno0wypoczynkową z basenem wewnętrznym a także zmiana sposobu użytkowania piwnic

Lokalizacja: Zubrzyca Górna

Data: 2013

Projekt architektoniczno – budowlany i konstrukcyjno - budowlany

Część architektoniczna i wizualizacje opracowane przez: KBI PROJEKT